لطفاً جهت تماس با انجمن مطالعه و بررسی در در ایران از طریق فرم و یا اطلاعات زیر اقدام بفرمائید.


آدرس پستی انجمن

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، کوچه کودکیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فیزیولوژی، کدپستی:۱۹۸۵۷۱۷۴۴۳


تهران : صندوق پستی ۱۸۵ – ۱۴۸۷۵

تلفن دفتر انجمن : ۲۲۴۳۹۹۷۱ – ۰۲۱

تلفن همراه:  ۹۳۵۶۴۳۴ ۰۹۳۵

info[at]iranianpainsociety.org