لطفاً جهت تماس با انجمن مطالعه و بررسی در در ایران از طریق فرم و یا اطلاعات زیر اقدام بفرمائید.


اطلاعات تماس


تلفن :  ۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و ۲۲۶۱۲۲۵۲

info[at]iranianpainsociety.org