شرایط عضویت در انجمن برای سال ۲۰۱۸ میلادی

روش ثبت نام برای سال ۲۰۱۸ میلادی

علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند مبلغ ۱۰۰ هزار تومان ( حق عضویت سالانه فقط در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران) و یا مبلغ  ۳۲۰ هزار تومان (حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد و شاخه ایران آن، بدون ژورنال. حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد همراه با ژورنال مبلغ ۶۵۰۰۰۰ هزار تومان) جهت ثبت نام با شماره تلفنهای ۰۹۱۲۱۹۱۴۰۵۶ویا ۷۷۱۳۱۸۴۷ تماس حاصل نمایید.
ضمنا لازم است تمام افراد جدید، فایلهای فرم ثبت نام انجمن جهانی درد و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران را از سایت انجمن دانلود نموده و پس از پر کردن، اسکن و ذخیره نموده و به آدرس پست الکترونیک انجمن (info@iranianpainsociety.org) ارسال نمایند. لطفا مدارک مربوط به کار و رشته تحصیلی و از جمله، کپی کارت نظام پزشکی، کپی کارت دانشجویی و یک قطعه عکس اداری، همراه مدارک ارسال گردد.

* لطفا حتما برای پیگیری عضویت خود، با تلفن دفتر انجمن(۷۷۱۳۱۸۴۷) تماس حاصل فرمائید.

* حق عضویت انجمن جهانی درد در سال ۲۰۱۸ میلادی برای دانشجویان و افراد غیردانشجو در جدول زیر آورده شده است. انجمن از دریافت نقدی حق عضویت ها معذور است.

* مبالغ فوق برای عضویت انجمن جهانی درد بایدتا تاریخ  ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ به حساب انجمن واریز گردد تا برای عضویت سال ۲۰۱۸ انجمن جهانی درد اقدام شود (به مدارک رسیده بعد از ۲۵ آبان ترتیب اثر داده نخواهد شد).

* کسانیکه حق عضویت سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و نیز حق عضویت انجمن جهانی درد را برای هر سال میلادی، بر طبق ضوابط انجمن پرداخت نکرده باشند، عضو انجمن محسوب نشده و حق استفاده از عنوان عضویت انجمن درد و یا انجمن جهانی درد را نخواهند داشت. درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت قانونی آن با خود فرد خواهد بود.

 

دانلود فرم عضویت در انجمن جهانی درد

دانلود فرم عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

جدول قیمت عضویت

اعضا  انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و انجمن جهانی درد (IASP)
همه ی گروه های غیردانشجو ۱۰۰۰۰۰۰  ریال ۳۲۰۰۰۰۰ ریال
همه ی گرو ه های دانشجو ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
ثبت نام با ژورنال Pain ۶۵۰۰۰۰۰ ریال