لیست اعضای انجمن جهانی درد در سال۲۰۱۷ (IASP)

 1. محمد شریفی
 2. علیرضا مقتدری
 3. شهرام صمدی
 4. سید کمال موسوی
 5. بهزاد سینایی
 6. ساسان گازرانی
 7. محمد اباذرانی
 8. سیمین تعاونی
 9. حاجی گلدی آنه محمد زاده
 10. مهرداد مکرم دوری
 11. سعید صفری
 12. صمد گلزاری
 13. عباس شیرزادی
 14. بابک باباپور
 15. مهرداد طاهری
 16. وحید اخیانی
 17. فریده محمد طاهری
 18. عباس حسینی جهرمی
 19. علیرضا حسین پناه
 20. علیرا خواجه نصیری
 21. محمد حسین عطایی
 22. نایب اقایی
 23. نقی عابدینی
 24. رضا علیزاده
 25. فرشید قهرمانی زاده
 26. فرید عبدالحسن قره داغی
 27. پیمان دادخواه
 28. مرجان ده دیلانی
 29. یونس محاجر
 30. معصومه حسینی والمی
 31. اسدالله سعادت نیکی
 32. امی حکیمی

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران ۱۳۹۵_۱۳۹۶ (IPS)

 1. محمد شریفی
 2. علیرضا مقتدری
 3. شهرام صمدی
 4. جلال زرین قلم
 5. سید کمال موسوی
 6. ساسان گازرانی
 7. محمد اباذری
 8. سیمین تعاونی
 9. حاجی گلدی آنه محمد زاده
 10. سیامک مرادی
 11. سعید صفری
 12. رضا پور روستا
 13. صمد گلزاری
 14. عباس شیرزاد
 15. بابک باباپور
 16. مهرداد طاهری
 17. وحید اخیانی
 18. مسعود هاشمی
 19. فریده محمد طاهری
 20. مجید پور فرخ
 21. عباس حسین جهرمی
 22. علی قربانخانی
 23. علیرضا گلینی مقدم
 24. علیرضا حسین پناه
 25. علیرضا خواجه نصیری
 26. عطیه کبود وند
 27. محمد افکار
 28. محمد حسین عطایی
 29. نایب آقایی
 30. نقی عابدینی
 31. رضا علیزاده
 32. فرشید قهرمانی زاده
 33. فرید عبدالحسن قره داغی
 34. پیمان دادخواه
 35. مرجان ده دیلانی
 36. یونس مهاجر
 37. شیما رسولی
 38. علیرضا سپیانی
 39. محمد رضا حاج سید ابوترابی
 40. عباس ناصری
 41. نونا رزاقی
 42. صفیه بهزادی
 43. معصومه حسینی والمی
 44. مهرداد مکرم دوری
 45. امی حکیمی
 46. منصور بنی اسدی
 47. ویدا ناظمیان
 48. بهزاد ناصری
 49. زهرا عباس نژاد
 50. سحر گلابی
 51. زینب مقصودی
 52. امیر حسین مقصودی
 53. هما مناهجی
 54. مهدیه شاکری
 55. سکینه صالحی
 56. مینا رشوند
 57. معصومه ثابت کسایی
 58. ترانه معینی زنجانی
 59. حسین انوری
 60. نگین سعیدی
 61. محمد عباس شیخ الاسلامی
 62. محمد هادی فرجو
 63. مالک زارع
 64. اختر اکبری
 65. محمد رهبان
 66. پرویز جلیلی
 67.  رامین روحانی فر
 68.  خانم پوراسماعیل
 69. هستی حسنی
 70. مهشید قاسمی
 71. حبیب ذاکری