اعلام  لیست اسامی کاندیدهای عضویت هیئت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران به وزارت بهداشت

اعلام لیست اسامی کاندیدهای عضویت هیئت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران به وزارت بهداشت

بسمه تعالی   جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی دبیر کمسیون انجمنهای وزارت بهداشت با سلام  احتراما" به استحضار می رساند  کمیته انتخابات انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، در…ادامه ←