انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در سال ۱۳۷۴ پس از امضاء تفاهم نامه ای توسط آقای دکتر محمد شریفی و خانم  Lousia Jones فعالیت خود را با شش نفر عضو آغاز کرده و پس از تشکیل اولین جلسه انجمن با حضور آقایان دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد شریفی و خانم دکتر هما مناهجی به عنوان شاخه ای از انجمن جهانی درد فعالیت خود را در ایران رسمیت بخشید.

این انجمن همچون گذشته، برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشکلهای علمی نیازمند حضور پرشور و فعال دانشجویان، محققین و اساتید می باشد تا با فعالیت  و ارائه ی ایده های سازنده خویش درزمینه ی شناخت، پیشگیری و درمان درد، طرحی نو در این جامعه علمی درانداخته و  بتوانیم دست در دست هم در راستای ارتقاء علمی و کاربردی کشور عزیزمان بکوشیم.


شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن درد آمریکا با حضور بیش از شش هزار نفر از اقصی نقاط جهان در کشور ژاپن، شهر یوکوهاما از تاریخ ۲۶ لغایت ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار شد.


پذیرش پروپوزالهای مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهت همکاری در اجرای سیزدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در سال ۱۳۹۶

 گزارش بازدید از مرکز درد شناسی دانشکده پزشکی هانوفر آلمان

 


Joint Pain in Childhood


شرایط عضویت برای سال ۲۰۱۷ در انجمن جهانی درد آمریکا و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران


 Pain Questionnaires