نهمین کنگره بین المللی انستیتیو جهانی درد

زمان برگزاری
تاریخ: ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷ - ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷
ساعت: هر روزه

مکان برگزاری
کشور / شهر: Ireland - dublin
محل برگزاری: none
آدرس: none


اطلاعات بیشتر

نهمین کنگره جهانی موسسه درد در جهان (WIP 2018) یک همایش بزرگ دوسالانه از متخصصان مدیریت درد است. WIP 2018 که با هدف انجام فعالیت های آموزشی برای پزشکان، محققان، دانشجویان و پرستاران مطرح شده است، شرکت کننده را با دوره های عملی آشنا میکند. این روش ترکیبی نظری و عملی در حال حاضر پیشرفت هایی را در تکنیک های مداخله ای برای مدیریت درد ایجاد کرده است.