هجدهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب

زمان برگزاری
تاریخ: ۲۸ شهریور, ۱۳۹۷ - ۲۹ شهریور, ۱۳۹۷
ساعت: هر روزه

مکان برگزاری
کشور / شهر: Japan - Tokyo
محل برگزاری: none
آدرس: none


اطلاعات بیشتر

هجدهمین کنفرانس بین المللی علوم اعصاب، که در ۱۹-۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ در توکیو، ژاپن برنامه ریزی شده است. موضوع اصلی کنفرانس “بهبود در فن آوری ها و درمان ها” است که گستره وسیعی از جلسات مهم را پوشش می دهد. این یک پلت فرم است که تجربیات همه دانشمندان علوم اعصاب را با هم به اشتراک می گذارد.