هفدهمین کنگره بین المللی درد

زمان برگزاری
تاریخ: ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷ - ۲۵ شهریور, ۱۳۹۷
ساعت: هر روزه

مکان برگزاری
کشور / شهر: United States - Massachusetts
محل برگزاری: none
آدرس: none


اطلاعات بیشتر

کنگره جهانی درد Pain® یک جلسه جهانی است برای به اشتراک گذاشتن پیشرفت های جدید که در تحقیقات، درمان و آموزش درد تلاش می کند. این نشست هزاران نماینده از بیش از ۱۰۰ کشور را در سراسر رشته های مختلف دارد. شرکت کنندگان شامل دانشمندان، محققان، پزشکان، پزشکان، دانشجویان و کارآموزان که همه آنها برای بهبود تسکین درد در سراسر جهان تلاش می کنند؛ می باشد. با این کارشناسان جهانی در یک محیط آموزشی و اجتماعی برجسته ارتباط برقرار کنید!