انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران (Iranian Pain Society)

يكي از شعبات انجمن جهاني درد مي باشد كه از سال 1374 شروع به فعاليت نموده، در سال 1377 به عضويت دائمي انجمن بين المللي درد پذيرفته شده، در سال 1380  از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد پذيرش واقع شده و در سال 1381 با صدور پروانه رسمي وزارت بهداشت، به خانواده انجمن هاي علمي پزشكي  داخل  كشور پيوسته است .

 بنيانگزار اين انجمن دكتر محمد شريفي و عده اي از همكاران دانشگاهي و غير دانشگاهي بوده اند. اين انجمن فعلا داراي 82 عضو در رشته هاي مختلف علوم پايه و باليني مي باشد .

انجمن درد ضمن دنبال نمودن اهداف انجمن جهاني درد و  WHO داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد :

 • برگزاري سخنراني هاي علمي انجمن  با هدف ارتقاء سطح علمي همكاران انجمن و نيز ايجاد يك وحدت رويه فكري در زمينه علم درد شناسي در ميان اعضاء.
 • برگزاري همايش هاي علمي ساليانه انجمن ( كه در ارديبهشت ماه هر سال در يكي از دانشگاهها برگزار مي شود ) و هدف آن ، آشنا نمودن هر چه بيشتر پزشكان ، ساير دانش پژوهان و همكاران دانشگاهي با حوزه درد از ديدگاه طب مدرن مي باشد ، تا از اين راه بتوانيم باورهاي صحيح تر در مورد درد را در كشور جايگزين نماييم .
 • تدوين برنامه هاي بازآموزي مدون درد براي پزشكان ( كه در دست اقدام بوده ) و هدف آن آشنا نمودن پزشكان تمام رشته ها و خصوصا پزشكان عمومي با مباحث اساسي حوزه درد خواهد بود .
 • بر گزاري سمينارهاي يك روزه در حوزه هاي مختلف رشته درد شناسي  به منظور آشنا نمودن پزشكان با موضوعات مختلف اين رشته و راهكارهاي تخصصي تر براي اداره كردن بيماران مبتلا به سندرمهاي مختلف درد .
 • همكاري با وزارت بهداشت و ساير مراكز دانشگاهي كشور براي ايجاد دوره فلوشيپ درد.
 • روشن نمودن ابعاد مختلف درد و خصوصا  درد هاي مزمن براي آحاد جامعه ، از طريق چاپ مقالات علمي به زبان ساده در نشريات كشور و نيز استفاده از برنامه هاي پزشكي صدا و سيما ، و بسياري از موارد ديگر ، همگي جزو اهداف ميان مدت و دراز مدت انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران بوده است.
 • در عين حال ، اين انجمن مايل است به دست اندركاران برنامه ريزي هاي درماني كشور كمك نموده  كه بتوان به اداره كردن درد هاي حاد و مزمن و درد هاي سرطاني ، سر و ساماني داد تا هموطنان ما ، بيهوده درد نكشند و خسارات فراوان اين معضل به افراد جامعه ، به خانواده ها و نيز به سيستم درماني كشور تحميل نگردد .

لازم به یادآوری است که افرادی که عضو انجمن جهانی و ایرانی درد (به عنوان زیر شاخه آن شوند) میشوند علاوه بر اینکه با حضور خود این تشکل را در تحقق آرمانهای علمی خویش یاری میکنند همچنین  میتوانند از اویتهای زیر نیز برخوردار  باشند:

 • دسترسی به کتاب هاي انجمن جهانی درد و مجله درد (در دفتر انجمن و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • امکان شرکت در کنگره های بین المللی انجمن جهانی درد (و دریافت دعوتنامه رسمی)
 • امکان استفاده از تخفیف و كمك مالي انجمن جهانی درد برای شرکت در کنگره ها که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است
 • امکان استفاده از برنامه های آموزشی انجمن  جهانی درد در سطوح مختلف ، دوره های کوتاه مدت و فلوشیپ
 • امکان دسترسی online به ژورنال Pain
 • دریافت خبرنامه و برخی مقالات علمی انجمن جهانی
 • ارسال مقالات و دستاوردهای جدید و مرتبط علمی به صورت منظم از طریق انجمن ایران
 • تخفیف جهت شرکت در همایشها و سمینارهای  علمی داخلی برگزار شده توسط انجمن

این انجمن  همچون گذشته،  برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشکلهای علمی نیازمند حضور پرشور و فعال دانشجویان، محققین و اساتید میباشد تا با فعالیت  و ایده های سازنده خویش طرحی نو در این جامعه علمی درانداخته ، بتوانیم دست در دست هم در راستای ارتقاء علمی و كاربردي کشور عزیزمان بکوشیم.